14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Statut Gminy
Mapa - załącznik do uchwały
Herb - załącznik do uchwały
Flaga - załącznik do uchwały
Regulamin Pracy Rady Miejskiej
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Statut Gminy     Mapa - załącznik do uchwały     Herb - załącznik do uchwały     Flaga - załącznik do uchwały     Regulamin Pracy Rady Miejskiej     Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej    

Prawo lokalne :: StatutUchwała dot. Statutu
 

 

 

UCHWAŁA NR V/32/2003

 

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

 

z dnia  19.02.2003

 

w sprawie:   uchwalenia Statutu Gminy Sośnicowice

 

                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1,art. 22, art.  40 ust.2 pkt. 1, art. 41 ust.1  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn zm.)

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala

 

§ 1.

 

Statut Gminy Sośnicowice wraz z załącznikami  nr 1, 2, 3, 4, 5,

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr XXV/198/2001 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 6.07.2001 r

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od  dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech