14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ośrodek Pomocy Spłecznej :: 2. Organizacja 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich w swoim działaniu realizuje zadania własne Gminy, w tym o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej. Ośrodek realizuje także inne zadania przekazane do realizacji Ośrodkowi mocą odrębnych ustaw.

 

Do źródeł prawa, stanowiących podstawę prawną działania OPS należą:

  •  Uchwała Nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia  28.02.2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich  /Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 53 z dnia 28.03.2007r./
  •  Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 z późn. zm./ 
  •  Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
  • Ustawa z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm./                               

oraz akty prawa miejscowego tj. uchwały Rady Miejskiej:

  • Uchwała nr IV/39/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.02.2007r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat
  • Uchwała nr III/28/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.12.2006r. w sprawie: wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Sośnicowice
  • Uchwała nr XX/194/2004 Rady Miejskiej  w Sośnicowicach  z dnia 01.12.2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej.

Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Sośnicowice. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9.

 

Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka. Kierownik działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

Działalność Ośrodka w zakresie zadań własnych finansowana jest z budżetu Gminy, natomiast w zakresie zadań zleconych przez Administrację Rządową.  Dochody Ośrodka odprowadzane są na rachunek dochodów gminy.

 

Kierownik Ośrodka,  na podstawie upoważnienia Burmistrza Sosnicowic z dnia 28.04.2004r. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzi postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydaje decyzje w tych sprawach. Natomiast na podstawie upoważnienia Burmistrza Sosnicowic z dnia 01.09.2005r. prowadzi postępowanie w sprawach zaliczek alimentacyjnych i wydaje decyzje w tych sprawach.

Szczegółowiej organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny. Określa on strukturę organizacyjną, podział zadań i odpowiedzialności pracowników oraz zasady działania. 

 

 Informację wytworzył(a): Teresa Kołodziej
Informację dodał(a): Aleksandra Pohl
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10 12:09:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech