14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przedszkola :: Gminne Przedszkole Bargłówka 

Gminne Przedszkole Bargłówka

 

Dane teleadresowe:

Gminne Przedszkole Bargłówka

ul. Przedszkolna 5

44- 153 Bargłówka

tel.(0-prefix-32) 2387705

 

Status prawny

            Przedszkole publiczne. Siedziba placówki znajduje się w Bargłówce.

            Organem prowadzącym jest Rada  Miejska w Sośnicowicach. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

            Przedszkole działa na podstawie:

·  ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami / i rozporządzeń do tej ustawy;

·  statutu przedszkola.

            Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Radę Miejską w Sośnicowicach.

 

Organizacja:

            Przedszkole jest placówką jednooddziałową, czynną od 8.00 do 13.00. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 25.

            Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w oparciu o pełną dostępność. Zapisując dziecko do przedszkola rodzice zobowiązani są do wypełnienia „KARTY ZGŁOSZNIA DZIECKA”. Rejestr dzieci uczęszczających do przedszkola znajduje się w dzienniku zajęć
            Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się na 25 godzin tygodniowo. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ( nieodpłatnie zajęcia muzyczne, religia oraz język niemiecki, finansowany przez rodziców ).

 

Działalność przedszkola:

·  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy pedagogiczno-psychologicznej;

·  umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,  religijnej;

·  sprawowanie nad dziećmi opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

·  współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole.

 

            Do zadań publicznych przedszkola zgodnie z podstawą programową należy, wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym.

 

            Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców w oparciu o regulamin swojej działalności. Funkcję Dyrektora pełni od 1987r. mgr Gabriela Paprotny, wyłoniona w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Adrian Ulbrych
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-02 13:46:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech