14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przedszkola :: Gminne Przedszkole Łany Wielkie 

GMINNE PRZEDSZKOLE ŁANY WIELKIE

 

Dane adresowe:

Gminne Przedszkole Łany Wielkie

ul. Wiejska 47

44-153 Łany Wielkie

tel.(032) 238-49-45

 

Status prawny:

Przedszkole publiczne. Siedziba przedszkola znajduje się w Łanach Wielkich.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd miejski w Sośnicowicach. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Przedszkole działa na podstawie

  • ustawy z dnia 7. 09. 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. Nr 95, poz.425 z póż.zm./ i rozporządzeń do tej ustawy
  • statutu przedszkola

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Sośnicowicach.

 

Organizacja:

Przedszkole jest przedszkolem jednooddziałowym, czynne w godzinach od 8.00 13.00.

Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 22.

Przedszkole przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Zapisując dziecko do przedszkola rodzice są zobowiązani do wypełnienia „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA”. Rejestr dzieci zapisanych do przedszkola znajduje się w dzienniku zajęć.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych / religia, zajęcia muzyczno-rytmiczne, jęz. niemiecki /. Zajęcia muzyczno-rytmiczne finansowane są przez rodziców.

 

Działalność przedszkola:

  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy      pedagogiczno-psychologicznej
  • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej
  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
  • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

 

Do zadań publicznych przedszkola zgodnie z podstawą programowa należy wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym, przyrodniczym.

 

Na terenie placówki działa Rada Rodziców w oparciu o swój regulamin działalności. Funkcję Dyrektora pełni mgr Gizela Gillner, wyłoniona w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola będący jednocześnie nauczycielem kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz.   

 Informację wytworzył(a):
Informację dodał(a): Adrian Ulbrych
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-02 13:45:01


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech