14-12-2023r.
godzina 14:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: ZPORR


 

2007-11-22
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy zakończona !

Dobiegła końca realizacja kluczowej inwestycji w Gminie Sośnicowice na przestrzeni ostatnich dwóch lat jaką była budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Na istniejącym obiekcie oczyszczalni ścieków dobudowano drugi ciąg technologiczny, niezbędny do przyjęcia ścieków napływających do oczyszczalni ze Smolnicy. Po pomyślnie przeprowadzonych próbach rozruchu technologicznego nowo wybudowanych i zainstalowanych urządzeń (bioreaktor, osadnik wtórny, higienizator osadu, stacja dmuchaw) oraz przeprowadzeniu inspekcji kontrolnych obiektu m.in. przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej zmodernizowany i rozbudowany obiekt oczyszczalni ścieków w Smolnicy uzyskał decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie. Nadmienić należy, iż oczyszczalnia po rozbudowie zwiększyła swoją przepustowość z 200 m3/dobę do 375 m3/dobę. W chwili obecnej, z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy podłączyli się do sieci kanalizacyjnej oczyszczalnia nie jest w pełni wykorzystywana, jej moc przerobowa aktualnie wynosi 306 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków przed modernizacją obsługiwała jedynie obszar Wilczego Gardła, po jej modernizacji i rozbudowie w pełni obsłuży istniejącą zabudowę sołectwa Smolnica  jak i przyszłościowo tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo i usługi. O solidności prac modernizacyjnych, a w konsekwencji skuteczności procesu oczyszczania ścieków niech świadczy również fakt, że wartości fizykochemiczne oczyszczonych ścieków w niektórych przypadkach są niższe od wymaganych. W zakresie kanalizacji sanitarnej wybudowano 11,59 km kanałów, na które składa się: 7,65 km sieci kanalizacji grawitacyjnej (ø 200 mm), 1,68 km sieci kanalizacji tłocznej (ø 110 mm), 392 mb sieci kanalizacji ciśnieniowej (ø 40-50 mm), 1,875 km przykanalików (ø 150 mm). Wybudowano także pięć przepompowni sieciowych zlokalizowanych przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach oraz ul. Wiejskiej, Granicznej i Dębowej w Smolnicy, a także trzy pompownie przydomowe. Cała inwestycja przebiegała bez większych problemów i zgodnie z założonym harmonogramem mimo konieczności zastosowania zamiennego rozwiązania projektowego w obrębie ulicy Dębowej w Smolnicy. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 160 721,61 PLN z czego 3 697 323,91 PLN stanowiła dotacja z Unii Europejskiej, zaś 1 179 635,97 PLN pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostała część wydatków pokryta została ze środków budżetu Gminy Sośnicowice oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ostatnią rzeczą z punktu widzenia funkcjonalności zrealizowanego zadania jest sprawne i efektywne podłączanie się mieszkańców do nowowybudowanej kanalizacji, które zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązkiem właścicieli posesji.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.Informację wytworzył(a): Piotr Cieślok
Informację dodał(a): Piotr Cieślok
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-27 10:51:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech