14-12-2023r.
godzina 14:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: ZPORR


 

2007-04-30
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków bliżej końca

Trwają intensywne prace budowlane przy realizacji strategicznej inwestycji w Gminie Sośnicowice jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy. W I kwartale br. realizowane były głównie prace przy budowie kanałów grawitacyjnych, tłocznych oraz ciśnieniowych w ciągu ulic Wiejskiej oraz Bierawki. Dotychczas wykonano prawie 10 km kolektorów sanitarnych, co stanowi ponad 87 % ogółu robót związanych z kanalizacją. Na obiekcie istniejącej oczyszczalni ścieków zakończone zostały prace modernizacyjne w ramach których dobudowano układ technologiczny składający się z bioreaktora oraz osadnika wtórnego, a także zamontowano urządzenia do odwadniania  i higienizacji osadu oraz stację dmuchaw. Przeprowadzone próby szczelności wybudowanych elementów technologicznych oraz ich próbny rozruch zakończyły się powodzeniem i aktualnie oczekują na podłączenie budowanych kanałów. Sprawą niezwykle istotną z punktu widzenia celowości i efektywności ekologicznej realizowanego zadania jest podłączanie posesji do budowanych kanałów sanitarnych. Przypominamy, iż ten zakres prac, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi zawartymi w ustawie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, spoczywa na właścicielach nieruchomości. Przeprowadzane wspólnie z przyszłym użytkownikiem kanalizacji Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach odbiory techniczne kanalizacji stwarzają możliwość sukcesywnego wykonywania przyłączy do budynków. Prace te mogą być zrealizowane systemem zleconym bądź też systemem gospodarczym siłami własnymi. Ogólny zakres wymagań technicznych i formalno-prawnych określony przez użytkownika kanalizacji w stosunku do przyłączy jest następujący:

  1. przyłącze musi być wykonane jako szczelne, z rur posiadających atest,
  2. odprowadzenie ścieków z budynku do przyłącza musi odbywać się z pominięciem szamba,
  3. przyłącze należy wykonać ze spadkiem min. 1,5% i max. 15% (dla rur o średnicy DN 150 mm) i na głębokości poniżej strefy przemarzania (ewentualne ocieplenie przewodu),
  4. do przyłącza kanalizacyjnego nie wolno odprowadzać wód opadowych i drenażowych,
  5. wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu przez PWiK w oparciu o zlecenie na nadzór udzielone PWiK Gliwice,
  6. dla wykonanego przyłącza wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, którą należy przedłożyć w dniu odbioru, w celu spisania protokołu końcowego i zawarcia umowy w zakresie odprowadzania ścieków.

Dla sprawnego przebiegu prac związanych z podłączaniem nieruchomości i dla spełnienia wymogów określonych przez użytkownika kanalizacji proponujemy by zamiar przystąpienia do wykonywania przyłącza był zgłaszany u sołtysa wsi Pana Bernarda Wilczka bądź też w Urzędzie Miejskim w Referacie Inwestycji pok. Nr 17. Apelujemy o zastosowanie się do wskazań organizacyjno-technicznych i wymogów formalno-prawnych, albowiem ich przestrzeganie jest podstawą do pozytywnego i skutecznego odbioru przyłącza kanalizacyjnego. O możliwości przystąpienia do wykonania przyłączy właściciele nieruchomości będą poinformowani indywidualnie skierowaną korespondencją.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica”    współfinansowany    jest    przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.Informację wytworzył(a): Piotr Cieślok
Informację dodał(a): Piotr Cieślok
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-27 10:51:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech