14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/137/2008
rozpatrzenia skargi p. Gabrieli Wybierek na działalność Burmistrza

UCHWAŁA Nr XIII/137/08

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17.04.2008 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi p. Gabrieli Wybierek na działalność Burmistrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Rada Miejska w Sośnicowicach  uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za niezasadną skargę Pani Gabrieli Wybierek z dnia 12 grudnia 2007 r. na działalność Burmistrza Sośnicowic w związku z realizacją kanalizacji sanitarnej w sołectwie Smolnica.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi p. Gabrieli Wybierek na działalność Burmistrza

 

Komisja Rewizyjna zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze i ustaliła nastepujące stanowiska.

Proponuję uznać skargę p. Gabrieli Wybierek na działalność Burmistrza za niezasadną.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze, zapoznała się z materiałami posiadanymi przez Urząd Miejski, wsłuchała pracowników urzędu i Burmistrza, wezwała  p. G.Wybierek oraz sąsiada skarżącej przez nieruchomość, której miało być przeprowadzone przyłącze do stawiennictwa przed Komisją na dzień 11 marca 2007 r. Skarżąca jak jej sąsiad nie stawili się w określonym terminie przed Komisja. Poinformowała oni pisemnie o braku możliwości i potrzeby stawienia się przed Komisją Rewizyjną.

 

Wyniku przeprowadzonych czyności ustalono, że:

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smolnicy opracowany przez firmę „ECON” - Marek Michalczyk uwzględniał podłączenie posesji Pani Wybierek Gabrieli przy ul. Wiejskiej nr 93a w Smolnicy poprzez kanał boczny zlokalizowany w drodze dojazdowej do sąsiedniej posesji.

Wskazany przebieg kanału był optymalnym rozwiązaniem z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia stwarzał bowiem możliwości podłączenia.jednym odcinkiem rurociągu dwóch sąsiadujących ze soba  nieruchomości usytuowanych w drugiej linii zabudowy ulicy Wiejskiej.

W całym postępowaniu administracyjnym związanym z zatwierdzeniem projektu i wydaniem pozwolenia na budowę żadna ze stron postępowania do tak zaprojektowanego przebiegu  sieci kanalizacyjnej nie zgłaszała uwag i zastrzeżeń.

Problem wystąpił wówczas,gdy podjęta została realizacja inwestycji i ujawnił się  mocno zaogniony konflikt sąsiedzki.

Nie był on w ogóle znany ani inwestorowi ani projektantowi na etapie opracowywania dokumentacji.

Właściciel drogi dojazdowej ,w której zlokalizowny został kanał boczny zaprotestował,  by na tym kanale zabudowane zostało przyłącze kanalizacyjne do posesji Pani Gabrieli Wybierek.

Podejmowane rozmowy mediacyjne z właścicielem dojazdu,w którym przebiega kanał boczny przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy przy bardzo aktywnym zaangażowaniu sołtysa i radnych nie dały żadnego rezultatu.

Trudność w pozytywnym zakończeniu sporu polega w głównej mierze na tym,że sąsiadujący ze sobą mieszkańcy nie wykazują dobrej woli w polubownym i zgodnym z zasadami współżycia społecznego załatwieniu sprawy.

W ramach poszukiwania alternatywnych możliwości podłączenia budynku Pani Gabrieli Wybierek do kanalizacji sanitarnej przeprowadzone zostały rozmowy z właścicielem nieruchomości przy     ul. Wiejskiej nr 93 (ojcem skarżącej) o wykorzystaniu do tego celu studzienki usytuowanej w granicach tej posesji.

Przedstawiona propozycja takiego rozwiązania nie została jednak zaakceptowana przez włąsciela nieruchomości.

Zarzuty Pani Gabrieli Wybierek o niewłaściwym i niechętnym traktowaniu jej osoby i sprawy przez Burmistrza są absolutnie bezpodstawne,tendencyjne i nieuzasadnione. 

O zgoła innym pozytywnym stosunku zarówno do sprawy jak i osoby zainteresowanej podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej niech świadczą osobiste pobyty Burmistrza w terenie  i rozmowy z właścicielem drogi dojazdowej.

 

  

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/137/2008 z dnia 17.04.2008r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smolnicy opracowany przez firmę „ECON” - Marek Michalczyk uwzględniał podłączenie posesji Pani Wybierek Gabrieli przy ul. Wiejskiej nr 93a w Smolnicy poprzez kanał boczny zlokalizowany w drodze dojazdowej do sąsiedniej posesji.

Wskazany przebieg kanału był optymalnym rozwiązaniem z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia stwarzał bowiem możliwości podłączenia.jednym odcinkiem rurociągu dwóch sąsiadujących ze soba  nieruchomości usytuowanych w drugiej linii zabudowy ulicy Wiejskiej.

W całym postępowaniu administracyjnym związanym z zatwierdzeniem projektu i wydaniem pozwolenia na budowę żadna ze stron postępowania do tak zaprojektowanego przebiegu  sieci kanalizacyjnej nie zgłaszała uwag i zastrzeżeń.

Problem wystąpił wówczas,gdy podjęta została realizacja inwestycji i ujawnił się  mocno zaogniony konflikt sąsiedzki.

Nie był on w ogóle znany ani inwestorowi ani projektantowi na etapie opracowywania dokumentacji.

Właściciel drogi dojazdowej ,w której zlokalizowny został kanał boczny zaprotestował,  by na tym kanale zabudowane zostało przyłącze kanalizacyjne do posesji Pani Gabrieli Wybierek.

Podejmowane rozmowy mediacyjne z właścicielem dojazdu,w którym przebiega kanał boczny przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy przy bardzo aktywnym zaangażowaniu sołtysa i radnych nie dały żadnego rezultatu.

Trudność w pozytywnym zakończeniu sporu polega w głównej mierze na tym,że sąsiadujący ze sobą mieszkańcy nie wykazują dobrej woli w polubownym i zgodnym z zasadami współżycia społecznego załatwieniu sprawy.

W ramach poszukiwania alternatywnych możliwości podłączenia budynku Pani Gabrieli Wybierek do kanalizacji sanitarnej przeprowadzone zostały rozmowy z właścicielem nieruchomości przy     ul. Wiejskiej nr 93 (ojcem skarżącej) o wykorzystaniu do tego celu studzienki usytuowanej w granicach tej posesji.

Przedstawiona propozycja takiego rozwiązania nie została jednak zaakceptowana przez włąsciela nieruchomości.

Zarzuty Pani Gabrieli Wybierek o niewłaściwym i niechętnym traktowaniu jej osoby i sprawy przez Burmistrza są absolutnie bezpodstawne,tendencyjne i nieuzasadnione. 

O zgoła innym pozytywnym stosunku zarówno do sprawy jak i osoby zainteresowanej podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej niech świadczą osobiste pobyty Burmistrza w terenie  i rozmowy z właścicielem drogi dojazdowej.

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech