14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/136/2008
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Kultury w Sośnicowicach

Uchwała Nr XIII/136/08

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia  17 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Kultury w Sośnicowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

 

§1

Wysokości opłat za korzystanie z obiektu Domu Kultury w Sośnicowicach stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr XXX/298/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26.04.2006r.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII /136/08 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 

Wysokość opłat za korzystanie z dużej Sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Sośnicowicach oraz salki narad w budynku Rady Miejskiej

I. Opłata za wynajęcie sali widowiskowej w Miejsko- Gminnym Domu Kultury:

1. na imprezy kulturalne, pokazy, kursy, konferencje itp. wynosi 50,- zł,

 2. na zorganizowanie: - dyskoteki 25,- zł, - zabawy 50,- zł.

II. Opłata za wynajęcie salki narad w budynku Rady Miejskiej.

  1. opłata za wynajęcie salki przez organizacje społeczne wynosi 10,- zł.
  2. opłatę należy uiścić na konto trwałego zarządcy obiektu.

Udostępnianie dużej Sali widowiskowej znajdującej się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury oraz salki narad w budynku Rady Miejskiej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy odbywa się bezpłatnie.

Terminy wynajęcia sali należy uzgadniać z trwałym zarządcą obiektu na 10 dni przed organizowaniem imprezy.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech