14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/105/2007
dopłat dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (Smolnica, Kozłów)

U C H W A Ł A   NR IX/105/2007

Rady  Miejskiej  w  Sośnicowicach

z  dnia  15.11.2007r.

 

w sprawie: dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiebiorstwo 

                  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 159) z późniejszymi zmianami),art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -tekst jednolity - (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) ,art. 174 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005r. Nr 48 poz. 2104 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza

 

Rada  Miejska  w  Sośnicowicach

uchwala

 

§ 1

 

1.Ustalić dopłatę dla mieszkańców Smolnicy i Kozłowa będących odbiorcami wody na cele bytowe  

   dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach.

 

2. Dopłatę ustala sie w wysokości 0,98 zł do ceny brutto 1m3 dostarczonej wody.

 

3. Dopłata będzie przekazywana Przedsiebiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w

    Gliwicach.

 

§ 2

 

Dopłata będzie pokryta z budżetu Gminy Sośnicowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 4

 

Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/18/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5.12.2006r. w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Gliwicach.

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej "Miasteczko".

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech