14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/104/2007
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGKiM)

 

UCHWAŁA Nr  IX / 104 / 2007

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

z  dnia 15.11.2007 r.

 

 

w sprawie: określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 pkt. 3 i art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

 

 

Rada Miejska

uchwala:

 

§ 1

Wywóz odpadów komunalnych z wszystkich posesji z terenu gminy Sośnicowice
i z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej jest obowiązkowy i odpłatny.

§ 2

Ustalić górną stawkę opłat za wywóz odpadów komunalnych w wysokości 6,50 zł (brutto).za pojemnik o pojemności 110 l   od wszystkich właścicieli posesji.

§ 3

Ustalić górną stawkę opłat za wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych
przez ZGKIM w wysokości 6,50 zł (brutto) miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 4

Ustalić górną stawkę opłat za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l
 w wysokości 65,00 zł (brutto).

§ 5

Ustalić górną stawkę opłat za wywóz nieczystości ciekłych na oczyszczalnię
 w wysokości 23,00 zł(brutto) za 1 m3.

§ 6

Zobowiązać właścicieli posesji do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
(szkło,  metal, tworzywa sztuczne, makulatura) do dostarczonych przez ZGKiM worków zgodnie
z dołączonym harmonogramem ich wywozu oraz informacją jakie odpady należy w nich gromadzić.

Zbiórka odpadów segregowanych jest finansowana z budżetu gminnego.

 

 

§7

Ustalić górną stawkę opłat dla odpadów pochodzenia roślinnego w wysokości 2,50 zł (brutto)
za 1 worek o pojemności 0.11 m3 .

§ 8

Ustalone stawki opłat obowiązują  po uprawomocnieniu się niniejszej uchwały.

§  9

 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Sośnicowicach nr III/27/2006 z dnia 28.12.2006r. w sprawie określenia opłat
 za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

§ 11

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,
 i wchodzi w życie w terminie14 dni od daty  publikacji.

Ponadto podlega ogłoszeniu w Prasie lokalnej „Miasteczko” oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                            

                                                                   Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech