14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/101/2007
zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji

UCHWAŁA NR IX/101/2007

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

z dnia 15 listopada 2007

 

 

 

w sprawie: zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Gliwice” zaproponowanej do ujęcia w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 ,  poz. 1591  z późniejszymi zmianami ) w związku z  § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r . w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283  poz. 2841 z 2004r. ) na wniosek Burmistrza

 

 

RADA  MIEJSKA  w  SOŚNICOWICACH

 

uchwala :

 

  1. Zaopiniować pozytywnie zaktualizowany projekt planu aglomeracji „Gliwice” zaproponowanej do ujęcia w „ Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych ”.

Zaktualizowany projekt planu aglomeracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

 

  1. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr IX/    /2007

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

z dnia 15 listopada 2007

 

 

 

w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji „Gliwice”.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 283  poz. 284 ) obszar i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000.

Zaktualizowany projekt planu aglomeracji „Gliwice” obejmuje miasto Gliwice (bez dzielnicy Wilcze Gardło), miasto Pyskowice , miejscowość Kozłów w gminie Sośnicowice skąd ścieki są lub będą zbierane i odprowadzane do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Z pierwotnego projektu planu aglomeracji „Gliwice” wyłączone zostało Wilcze Gardło i Smolnica ze względu na fakt,iż obie miejscowości posiadają odrębny system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią w Smolnicy

Projekt ten został przedłożony przez Prezydenta Miasta Gliwice,Burmistrza Pyskowic i Burmistrza Sośnicowic Wojewodzie Śląskiemu w dniu 02.10.2007r.

Po zweryfikowaniu przedstawionej  propozycji zaktualizowanego planu aglomeracji „Gliwice”, Wojewoda Śląski, na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca  2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) oraz §4 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283  poz. 2841), przedłożył w dniu 15.10.2007r. projekt planu aglomeracji „Gliwice” do zaopiniowania właściwym miejscowo radom gmin, w zakresie ich udziału w w/w aglomeracji.

Rada Miejska Sośnicowic opiniuje udział gminy Sośnicowice w aglomeracji „Gliwice” w formie uchwały. Aglomeracje wyznacza wojewoda, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa. Aby wejść do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych niezbędne jest spełnienie powyższych warunków formalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech