14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/100/2007
dopłat dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez ZGKiM w Sośnicowicach

 

UCHWAŁA Nr IX/100/2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia  15.11. 2007r.

 

w sprawie:  dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) , art. 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ) oraz art. 174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

1.      Ustalić dopłatę dla dostawców ścieków komunalnych z terenu Sośnicowic objętych kanalizacją sanitarną i oczyszczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

2.      Dopłatę ustala się w wysokości 2,25 zł do ceny brutto 1m3 doprowadzonych i oczyszczonych ścieków.

3.      Dopłata będzie przekazywana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

§ 2

Dopłata będzie pokryta  z budżetu Gminy Sośnicowice.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sośnicowic.

§ 4

Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5.12.2006r. w sprawie dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej „Miasteczko”.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech