14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/97/2007
wezwania Pana Leszka Pietrasińskiego Skarbnika Gminy Sośnicowice do złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr IX/97/07

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 15.11. 2007r.

w sprawie: wezwania Pana Leszka Pietrasińskiego Skarbnika Gminy Sośnicowice do złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym           (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1171)   w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz. U. z 2007 r. Nr 218, poz.25 z późn. zm.).

Rada Miejska  w Sośnicowicach

uchwala, co następuje:

§ 1

Wzywa się Pana Leszka Pietrasińskiego, Skarbnika Gminy Sośnicowice do złożenia w Biurze Rady Miejskiej w Sośnicowicach oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

§ 2

W przypadku niezłożeni w terminie określonym w § 1 oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia na podstawie art.4 ust.5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1171), nastąpi pozbawienie tej osoby funkcji publicznej z mocy prawa z dniem, w którym upłyną termin do złożenia oświadczenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sośnicowicach               i Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech