14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr VIII/90/2007
udzielenia poparcia dla Uchwały Nr XI/97/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przeciwdziałania wywożeniu nieustabilizowanych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze powiatu gliwickiego

Uchwała Nr 90/2007

Rady Miejskiej  w Sośnicowicach

z dnia 08.10.2007 r.

 

w sprawie: udzielenia poparcia dla Uchwały Nr XI/97/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: przeciwdziałania wywożeniu nieustabilizowanych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze powiatu gliwickiego.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

§ 1

Wyraża poparcie dla inicjatywy Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o podjęcie działań zmierzających do;

1.       Utworzenia rejestru gruntów, na których dokonuje się aplikacji nieustabilizowanych osadów  z oczyszczalni ścieków.

2.       Prowadzenie pełnego monitoringu przez właściwe służby sanitarne produktów z tych pól niezdatnych do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech