14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr VIII/87/2007
zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych

Uchwała Nr VIII/87/07

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 08.10.2007r.

w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych.

Na podstawie art.40 ust.2  pkt.4 i art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rada Miejska  w Sośnicowicach

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych:

1.Bezpłatnie mogą korzystać w celu organizacji imprez z gminnych boisk sportowych wraz zapleczem socjalnym, boiska do piłki plażowej i budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach:

- Urząd Miejski w Sośnicowicach,

- Rada Miejska,

- jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Sośnicowice,

- organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Sośnicowice,

- organizacje społeczno kulturalne.

2. Osoby fizyczne, organizacje i instytucje nie wymienione w ust.1 korzystają z ww. obiektów sportowych za odpłatnością.

3. Korzystanie z pozostałych obiektów sportowych takich jak:

- korty tenisowe, hala sportowa, sale gimnastyczna przy szkołach, siłownia itp. jest odpłatne.

4. W przypadku korzystania z gminnych boisk sportowych wraz zapleczem socjalnym, boiska do piłki plażowej i budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach, osoby korzystające maja obowiązek refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków, według rejestru stanu liczników za okres korzystania.

 

§ 2

Wysokość odpłatności za korzystanie z obiektów ustala Burmistrz Sośnicowic na wniosek dyrektora jednostki zarządzającym danym obiektem. 

§ 3

Odpłatność za udostępnienie obiektów sportowych  nie może być niższa od kwot określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4

1.Odbiór obiektu następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą obiektu sportowego.

2. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie.

3. Opłatę za korzystanie z obiektu należy uiścić na konto zarządcy danego obiektu.

§ 5

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 6

Uchylić uchwałę Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XXX/299/06 z dnia 26.04.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz  punkt II Regulaminu korzystania z hali sportowej w Gimnazjum w Sośnicowicach zatytułowany „Zasady odpłatności” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/272/05 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Sośnicowicach.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

 do uchwały Nr VIII/87/06

                            z dnia 8 października 2007 r.

 

 

Wysokość minimalnych opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie Gminy Sośnicowice.

 

Minimalne stawki odpłatności /brutto/ za udostępnienie obiektów sportowych na terenie Gminy Sośnicowice wynoszą:

1. Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z boiskiem do piłki nożnej - 500 zł za pierwszą dobę i 300 zł za każda następną dobę.

2. Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji – 300 zł za pierwszą dobę i 200 zł za każda następną dobę.

3. Boiska do piłki nożnej -  200 zł za pierwszą dobę i 100 zł za każda następną dobę.

4. Kort tenisowy – 5 zł/h.

5. Boisko do piłki plażowej – 5 zł/h.

6. Hala gimnastyczna – 50 zł za 1 godzinę zegarową,

- 30 zł za każda następna godzinne,

- dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Sośnicowice wysokość opłaty obniża się o 50 % na dwa udostępnienia w tygodniu trwające po 2 godzinny zegarowe.

7. Sala gimnastyczna – 20 zł za jedna godzinne zegarową

8. Siłownia - 5 zł od osoby za jedną godzinę zegarową

-  dla młodzieży pełnoletniej w wieku od 18 do 25 lat wysokość opłaty za udostępnienie siłowni obniża się  o 50 % po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

                       

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech