14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr VII/74/2007
planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr VII/74/07

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę

                  Sośnicowice.

 

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2  pkt 15, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

 

§ 1

 

Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice z siedzibami, jak następuje:

1.Gminne Przedszkole, 44-153 Bargłówka, ul. Przedszkolna 5,

2.Gminne Przedszkole, 44-153 Kozłów, ul. Marcina 33,

3.Gminne Przedszkole, 44-153 Łany Wielkie, ul. Wiejska 9,

4.Gminne Przedszkole, 44-156 Rachowice, ul. Wiejska 111,

5.Gminne Przedszkole, 44-153Smolnica, ul. Szkolna 1,

6.Gminne Przedszkole, 44-156 Sierakowice, ul. Wiejska 1,

7.Miejskie Przedszkole, 44-153 Sośnicowice, ul. Kościuszki 22 z oddziałem zamiejscowym w Trachach.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006r.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z  dniem 1 września 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                       Regina Bargiel                                                                                                                                                                                     Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech