14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr V/51/2007
powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

UCHWAŁA Nr V / 51 / 2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16.04.2007r.

 

 

w sprawie: powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w

     organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22  

     lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

    Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( Dz. U. Nr 25 z 2007 r poz. 162)  w związku z art. 18 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek przewodniczącej Rady Miejskiej

Rada Miejska w Sośnicowicach

 

§ 1

 

Powiadamia Skarbnika Miasta Sośnicowice pana  Leszka Pietrasińskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Sośnicowicach, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 218 poz.1592 z późn. zm) dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r.

 

§ 2

 

Informuje, że nie złożenie przez osobę lustrowaną oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w obowiązującym terminie, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby, pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa, z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji publicznej stwierdza podmiot właściwy w sprawie pozbawienia lub stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do doręczenia niniejszego powiadomienia Skarbnikowi Miasta Sośnicowice.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

§ 5

 

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

§ 6

 

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej



Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech