14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr V/47/2007
likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach

Uchwała Nr V/47/07

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i i ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia 2007 r.  likwiduje się Gminne Przedszkole w Trachach przy ul. Raciborskiej 31 – jednostkę budżetową Gminy Sośnicowice.

 

§ 2

 

Dzieciom zapewnia się możliwość realizacji wychowania przedszkolnego w oddziale Miejskiego Przedszkola w Sośnicowicach z siedzibą w Trachach.

 

§ 3

 

Należności i zobowiązania, majątek i dokumentację likwidowanej jednostki przejmuje Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 5

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie 14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech