14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR IV/37/2007
o zamiarze likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach
Uchwała Nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje § 1 Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 r. Gminnego Przedszkola w Trachach przy ul. Raciborskiej 31. § 2 Wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o wyrażenie zgody na likwidację Gminnego Przedszkola w Trachach. § 3 Uchwałę doręczyć: 1. Rodzicom dzieci Gminnego Przedszkola w Trachach. 2. Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lutego 2007 r. UZASADNIENIE Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach jest konieczne ze względu na brak kandydata posiadającego kwalifikacje do objęcia stanowiska dyrektora przedszkola. Przeprowadzone zostały dwa postępowania konkursowe na stanowisko dyrektora przedszkola w Gminnym Przedszkolu w Trachach. W pierwszym przypadku osoba, która wygrała konkurs nie podjęła pracy, zaś w drugim przypadku postępowanie konkursowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku kandydatów. Po likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach jako jednostki organizacyjnej, utworzony zostanie oddział Miejskiego Przedszkola w Sośnicowicach z siedzibą w Trachach. Dzieci będą miały zapewnione zajęcia wychowania przedszkolnego w tym samym miejscu. Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie i właściwą organizację przedszkola, podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach jest zasadne.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech