14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR III/29/2006
odwołania i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

 

Uchwała Nr III/29/06

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28.12. 2006r.

 

 

w sprawie: odwołania i powołania  Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu

                   Cywilnego w Sośnicowicach

 

 

Na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688)

 

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Odwołuje się z dniem 31.12.2006r. Panią Janinę Pycia ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sośnicowicach.

 

§ 2.

 

Powołuje się z dniem 01.01.2007r. Panią Aleksandrę Kancy na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sośnicowicach.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Burmistrz. Rada Gminy zgodnie z ust.3 powołanego wyżej art. 6 prawa     o aktach stanu cywilnego, może powołać innego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępców.

W dniu 29 września 2006r. Pani Janina Pycia Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sośnicowicach złożyła wniosek o rozwiązanie umowę o pracę z dniem 31.12 2006r. z powodu przejścia na emeryturę.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2006 Burmistrza Sośnicowic z dnia 29.11.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze                  i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach przeprowadzono procedurę naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sośnicowicach. Na podstawie ustaleń Komisji Rekrutacyjnej podjąłem decyzję o powierzeniu Pani Aleksandrze Kancy stanowiska Zastępcy Kierownika USC. Pani Aleksandra Kancy spełnia wszelkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 30.11.2006r, posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji na stanowisku Zastępcy Kierownika USC.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech