14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR II/22/2006
ustalenia dla Burmistrza miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
UCHWAŁA NR II/22/2006 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 05.12.2006 w sprawie: ustalenia dla Burmistrza miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne Na podstawie art. 4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 poz.1593 z 2001 r z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U Nr 27 poz. 272 z 2002 r): Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje § 1 Ustala się Burmistrzowi Sośnicowic miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości 300 km. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady. § 3 Traci moc uchwała Nr XXXV/186/1998 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24.04.1998 w sprawie zasad używania przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza samochodów osobowych do celów służbowych § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . § 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech