14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2006
uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą
Uchwała Nr XXXIII/320/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 października 2006 r. w sprawie: uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyczno – edukacyjny w placówkach oświatowych na 2007r.” prowadzonych przez Gminę Sośnicowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: § 1 Program zdrowotny o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 W związku z wyznaczeniem Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach jako realizatora Programu udzielić mu dotację roczną w wysokości 10.000,- zł. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i w BIP. Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/320/2006r Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20.10.2006r. PROGRAMY ZDROWOTNE POD NAZWĄ : I PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY OPRACOWANY WG. WYTYCZNYCH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA W PLACÓWKACH OŚWIATY GMINY SOŚNICOWICE NA ROK 2007 REALIZOWANY PRZEZ HIGIENISTKĘ ŚRODOWISKOWO-SZKOLNĄ PELAGIĘ JANECZEK ZATRUDNIONĄ PRZEZ SP ZOZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SOŚNICOWICACH 1. Cel operacji - zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży Realizacja - przesiew ortopedyczny, pogadanki, rozmowy indywidualne dotyczące gimnastyki korekcyjnej, plan wycieczek rowerowych i spacerowych, instruktaż gimnastyki korekcyjnej do wykonywania w domu, współudział w komputerowym badaniu postawy uczniów klasy 5, udział w akcji „Trzeźwy umysł”, propagowanie czynnego odpoczynku, akcja propagandowa „Ćwicz razem z sercem” – plakaty wykonane przez uczniów. 2. Cel operacji - zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu - wpływ na młody organizm Realizacja - lekcje wychowawcze – pogadanki na temat szkodliwości palenia, filmy i gazetki, rozmowy indywidualne, publikacja artykułu w gazetce gimnazjalnej. 3. Cel operacji - zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie jego szkodliwości Realizacja - filmy, pogadanki, akcja „Trzeźwy umysł”, ulotki, publikacja artykułu w gazetce gimnazjalnej, rozmowy indywidualne. 4. Cel operacji - ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych Realizacja - filmy, audycja nadana przez radiowęzeł na temat narkotyków, profilaktyczne przedstawienie z uczestnictwem młodzieży dotyczące uzależnienia przez narkotyki, broszury ulotki. 5. Cel operacji - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, higiena otoczenia, higiena jamy ustnej Realizacja - przeglądy czystości, rozmowy indywidualne, broszury, ulotki, kultura spożywania posiłków, akcja czyste ręce i pomieszczenia, w których się znajdujemy. 6. Cel profilaktyki - intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia Realizacja - filmy, rozmowy indywidualne, pogadanki, instruktaż mycia zębów, wizyty u stomatologa – przeglądy jamy ustnej, walka z próchnicą. 7. Cel operacji - zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych - szczepienia ochronne Realizacja - organizacja szczepień ochronnych, pogadanki, gazetki, filmy. Cykl godzin wychowawczych pod hasłem „Czy AIDS to problem, który nas nie dotyczy?”, audycje radiowe z okazji Międzynarodowego Dnia Walki Z AIDS – scenariusz i muzyka napisana przez młodzież gimnazjalną, konkurs na ulotkę informacyjną na temat AIDS, test wiedzy o tematyce AIDS. 8. Cel operacji - zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w w środowisku życiu i pracy ucznia Realizacja - filmy, ulotki, audycja radiowa zorganizowana przez uczniów o tematyce „Czy Polsce i światu grozi potop opakowań”, sprzątanie świata, akcja „Dbamy o czystość swojego otoczenia”, kurs pierwszej pomocy, projekt edukacyjny – „Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka”, udzielenie pierwszej pomocy – instruktaż, walka z hałasem, dbanie o stan sanitarny klasy, korytarzy, sanitariatów, przegląd stanu sanitarnego szkoły i otoczenia 9. Cel operacji - usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z czynnym ryzykiem niedokrwiennej choroby serca Realizacja - pogadanki, filmy, mierzenie ciśnienia i jego interpretacja, sesja plakatowa „Ćwicz razem z sercem”, ulotki, współpraca z lekarzem POZ 10.Cel operacji - poprawa sposobu żywienia dzieci i młodzieży i jakości zdrowotne żywności Realizacja - warsztaty dla rodziców i ich dzieci „Co znaczy zdrowie i racjonalne odżywianie”, dyskusje, pogadanki, wykonanie przez uczniów ulotek na temat zdrowego odżywiania, degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów, Sesja na temat „Żywność zmodyfikowana genetycznie” – prezentacja komputerowa, propagowanie picia mleka, znaczenie drugiego śniadania, związek między sposobem żywienia a prawidłowym rozwojem fizycznym i psychicznym 11.Cel operacji - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia Realizacja - filmy, broszurki, ulotki, test wiedzy „Co wiemy o chorobach nowotworowych, pogadanka na temat dojrzewania oraz instruktaż badania piersi – położna, rozmowy indywidualne, projekt edukacyjny od czego zależy nasze zdrowie, propagowanie naturalnych metod regulacji poczęć – omówienie cyklu miesiączkowego ……………………………. Zatwierdził II PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE NA ROK 2007 REALIZOWANY PRZEZ HIGIENISTKĘ ŚRODOWISKOWO-SZKOLNĄ PELAGIĘ JANECZEK ZATRUDNIONĄ PRZEZ SP ZOZ MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SOŚNICOWICACH 1. Cel operacji - zwiększenie aktywności fizycznej dzieci. Realizacja - pogadanki, rozmowy indywidualne dotyczące gimnastyki korekcyjnej w domu, propagowanie czynnego odpoczynku - „Świeże powietrze i słońce dadzą mi zdrowie”. 2. Cel operacji - biernego palenia tytoniu. Realizacja - pogadanki na temat wpływu palenia papierosów przez przez rodziców na młody organizm. 3. Cel operacji - kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, higiena otoczenia, higiena jamy ustnej. Realizacja - przeglądy czystości, rozmowy indywidualne, broszury, ulotki, kultura spożywania posiłków, akcja czyste ręce i pomieszczenia, w których się znajdujemy, przegląd higieniczny przedszkoli. 4. Cel profilaktyki - intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia. Realizacja - filmy, rozmowy indywidualne, pogadanki, instruktaż mycia zębów, wizyty u stomatologa – przeglądy jamy ustnej, walka z próchnicą. 5. Cel operacji - zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych - szczepienia ochronne. Realizacja - organizacja szczepień ochronnych, pogadanki na temat - wpływ brudnych rąk na choroby zakaźne, instruktaż mycia rąk. 6. Cel operacji - zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w w środowisku życiu dziecka. Realizacja - rozmowy higienistki z dziećmi na temat ochrony środowiska, akcja sprzątanie świata, „Dbamy o czystość swojego otoczenia”. 7. Cel operacji - zdrowe odżywianie. Realizacja - obecność higienistki przy spożyciu drugiego śniadania, estetyka spożycia posiłków, rola witamin i ich znaczenie na przykładach owoców i warzyw. 8. Cel operacji - kontrola nad zdrowiem i jego poprawą. Realizacja - badania przesiewowe i ich interpretacja u 6-ciolatków pomiary antropometryczne badania wzroku badania mowy badanie słuchu badanie ciśnienia badania motoryki ciała. Program ten jest realizowany raz w miesiącu po jednej godzinie w 8-miu przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice. ……………………………. Zatwierdził II


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech