14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/310/2006
realizacji projektu pn. Spichlerz Górnego Śląska: edukacja,innowacja i rozwój w ramach Schematu II Programu Pilotażowego LEADER +

UCHWAŁA NR XXXI/310 /2006

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

 

z dnia 22 czerwca 2006r.

 

 

 

w sprawie:      realizacji projektu pn. “Spichlerz Górnego Śląska: edukacja, innowacja

                        i rozwój” w ramach Schematu II Programu Pilotażowego LEADER +.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

                                               RADA MIEJSKA w SOŚNICOWICACH

 

uchwała:

 

 

§ 1.

 

Przystąpienie  Gminy Sośnicowice do gmin realizujących projekt pn. “Spichlerz Górnego Śląska: edukacja, innowacja  rozwój”, którego celem jest:

a) Sformułowanie w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego „Zintegrowanej Strategii, Rozwoju

    obszarów Wiejskich dla obszaru „Spichlerza Górnego Śląska” (ZSROW),

 

b) Ukonstytuowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD), stanowiącej podstawę dla realizacji partnerstwa

     publiczno-prywatnego na obszarze „Spichlerza Górnego Śląska

 

c) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców obszaru „Spichlerza Górnego Śląska” w zakresie 

    nawiązania partnerstwa trójsektorowego w skali lokalnej, zarządzania strategicznego, zarządzania

    projektami oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

 

§ 2.

 

W skład Rady Programowej utworzonej w ramach projektu Fundacji Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Górnego Śląska” zgodnie z &17 ust. 5 statutu Fundacji wchodzi przedstawiciel Gminy Sośnicowice-Joachim Skorupa.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech