14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/305/2006
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom

Uchwała Nr XXXI/305/06

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22.06. 2006 r.

 

w sprawie:    zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje dyrektora lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r.  Nr 158  poz. 1112 z późn. zm. )

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

 

§ 1

Dyrektorowi szkoły lub przedszkola, prowadzonych przez Gminę Sośnicowice, oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, do następującego wymiaru:

 

1.Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie, liczącego:

-  1 oddział – 20 godzin tygodniowo.

 

2.Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie, liczącego:

           - 3 oddziały – 12 godzin tygodniowo,

           - do 2 oddziałów – 17 godzin tygodniowo.

 

3.Dyrektor szkoły każdego typu liczącej:

           - do 4 oddziałów  - 10 godzin tygodniowo,

           - 5 – 6 oddziałów – 8 godzin tygodniowo,

           - 7 – 8 oddziałów – 6 godzin tygodniowo,

           - 9 i więcej oddziałów – 5 godzin tygodniowo.

 

4.Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:

           - do 30 wychowanków  - 20 godzin tygodniowo,

           - powyżej 31 wychowanków – 16 godzin tygodniowo.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Sośnicowicach Nr XX/156/2000 z dnia 15 listopada 2000r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006r.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech