14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXX/301/2006
dochodów własnych Gimnazjum w Sośnicowicach
Uchwała Nr XXX/301/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: dochodów własnych Gimnazjum w Sośnicowicach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104). Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje: § 1 Ustalić źródła dochodów własnych jako pochodzące z dochodów uzyskiwanych z: - opłat za wynajem pomieszczeń gimnazjum, hali sportowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gimnazjum. § 2 Ustalić przeznaczenie dochodów własnych na: - finansowanie wydatków bieżących związanych z kosztami funkcjonowania obiektów wymienionych w § 1, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. § 3 Ustalić wpłatę do budżetu gminy Sośnicowice nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 5 Uchyla się uchwałę Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19.02.2003r. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech