14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXX/299/2006
ustalenie wysokości opłat za korzystanie z gminnych objektów i urządzeń użyteczności publicznej (OSiR)
Uchwała Nr XXX/299/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje: § 1 Wysokości opłat za korzystanie z obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gimnazjum stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3 Uchyla się uchwałę Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19.02.2003r. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/299/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26 kwietnia 2006 r. Wysokość opłat za korzystanie z obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Gimnazjum 1. Zarządcą obiektu jest Gimnazjum w Sośnicowicach. 2. Z obiektu mogą korzystać bezpłatnie w celu organizacji imprez okolicznościowych: • Urząd Miejski w Sośnicowicach, • Rada Miejska, • Jednostki Organizacyjne Urzędu Miejskiego, • Kluby i Organizacje Sportowe, • Organizacje Społeczno Kulturalne, • Rada Mieszkańców i Rady Sołeckie, 3. Z obiektu mogą korzystać za odpłatnością na zasadzie wynajmu : • Zakłady pracy, • Osoby fizyczne, • Organizacje polityczne. 4. Odpłatność za wynajem całego obiektu (budynek plus boisko) wynosi 500,- zł za pierwsza dobę oraz 300,- zł za każdą następną rozpoczętą dobę. Opłata za wynajem budynku wynosi odpowiednio 300,- zł i 200,- zł za każdą następną rozpoczętą dobę. Opłata za wynajem boiska wynosi odpowiednio 200,- zł i 100,- zł za każdą następną rozpoczętą dobę. Korzystający z obiektu odpowiada za stan urządzeń i wszystkich pomieszczeń będących w jego dyspozycji. Odbiór obiektu następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem obiektów sportowych. Korzystający z obiektu ponosi pełną odpowiedzialność za porządek i bezpieczeństwo na obiekcie. Opłatę za wynajem obiektu należy uiścić na konto Gimnazjum w Sośnicowicach najpóźniej w dniu poprzedzającym. 5. W imieniu zarządcy działa kierownik obiektów sportowych do obowiązków którego należy: • Prowadzenie rejestru zgłoszonych zapotrzebowań na korzystanie z obiektu. • Udostępniania obiektu na czas korzystania i odbiera obiekt po jego wykorzystaniu. • Rejestrowanie stanu liczników prądu i wodomierza i ich odczyty stanowiące podstawę do rozliczenia za energię elektryczną, wodę i ścieki.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech