14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXVI/253/2005
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego


             U C H W A Ł A    Nr XXVI / 253 /2005
                  Rady Miejskiej w Sośnicowicach
                                z  dnia  04.10.2005r


w sprawie : udzielenia pomocy finansowej samorządowi  
                    Województwa Śląskiego      
                   


  Na podstawie:
 -art 18 ust.1 i art.10 ust.1 i 2  ustawy z dnia  18.marca 1990ro samorządzie 
  gminnym /tj.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm./,
-art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach  publicznych
/ tj Dz.U z 2003 r nr 15, poz.148 z póź. zm./,
-art.81 ustawy z 18 lipca 2001r-Prawo Wodne /Dz.U nr 115 poz. 1229
 z póź .zm./


                      RADA MIEJSKA w SOŚNICOWICACH

                                        uchwala :
                                       
                                                   § 1
Udzielić pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł na wykonanie prac konserwacyjnych w roku 2005  na ciekach Sierakowickim i Młynówka
w Sierakowicach   / Dział 010, rozdział 01008, § 2710  /.     

                                                   § 2
Upoważnić  Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Marszałkiem
Województwa Śląskiego w  w/w sprawie.

                                                  § 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

                                                 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech