14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXV/243/2005
sprawienia pogrzebu przez Gminę Sośnicowice

UCHWAŁA Nr XXV/243/2005
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

Z DNIA 22.06.2005r.

W sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.15 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH

uchwala:

§ 1

Ustala się zasady sprawienia pogrzebu przez gminę Sośnicowice.

§ 2

Sprawieniem pogrzebu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

§ 3

Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, a w szczególności:

1. dopełnienie formalności prawnych (uzyskanie karty zgonu i aktu zgonu);
2. opłacenie kosztów przechowania zwłok w chłodni;
3. przewóz zwłok;
4. wykopanie i uformowanie grobu ;
5. obsługę pogrzebu;
6. zakup trumny, krzyża i tabliczki imiennej.

§ 4

Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest znane, na cmentarzu wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXIII/193/2001 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10.04.2001r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech