14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/235/2005
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z komendantem miejskim Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finasowych


UCHWAŁA Nr XXIV / 235 / 2005
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 09.05.2005 r.

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia
z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach w sprawie
przekazania środków finansowych


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 3, 4a ustawy z dnia 6 kwietnia o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami)
 
RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH
uchwala:

§ 1
Upoważnić Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości do 15 000  zł  na rekompensatę pieniężną za czas służby prewencyjnej, pełnionej przez policjantów na terenie gminy Sośnicowice,  przekraczający normę 40 godzin na tydzień, polegającej na :
1. ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych
2. kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych
poprzez patrolowanie terenu gminy Sośnicowice.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sosnicowic.


§ 3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech