14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXIV/233/2005
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu nieruchomości gruntowej


UCHWAŁA NR XXIV/233/2005

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 09.05.2005 roku

 

 w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
                             Terenowy w Opolu nieruchomości gruntowej 
           


Na podstawie:art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a”ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm.) oraz art.24 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 19.10.1991r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Nr 208 poz.2128 z 2004r. z póż.zm.)
 


RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH
uchwala :

§1

Przejąć nieodpłatnie na własność Gminy Sośnicowice od Agencji Nieruchomości Rolnych,Oddział Terenowy w Opolu, nieruchomość gruntową położoną w Rachowicachk.m.1c z działki nr 21 o łącznej powierzchni ok. 0,0010 ha z przeznaczeniem pod budowę pompowni ścieków w ramach inwestycji pn:”Budowa kanalizacji sanitarnej w Rachowicach i oczyszczalni ścieków w Sierakowicach” uchwały.


§2

 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.


§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech