14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXIII/213/2005
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do lokowania wolnych środków budżetowych

Uchwała Nr. XXIII / 213 / 2005

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie : upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do lokowania wolnych

środków budżetowych

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art..37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr.142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr.15, poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala :

 

& 1

1.Upoważnić Burmistrza Sośnicowic do lokowania wolnych środków budżetowych w banku każdorazowo wyłonionym w drodze wyboru najlepszej oferty otrzymanej w formie pisemnej lub elektronicznej.

2.Jako kryterium wyboru należy przyjąć najwyższą z oferowanych wielkości oprocentowania lokaty skonkretyzowanej co do kwoty i czasu trwania.

3.Wyboru należy dokonać spośród co najmniej dwóch ważnych ofert otrzymanych w wyniku zaproszenia skierowanego do minimum pięciu banków działających (posiadających swe placówki) na terenie Sośnicowic lub Gliwic.

 

& 2

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w BIP.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech