14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXI /201/ 2004
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic

UCHWAŁA NR XXI/201/2004

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

z dnia 29.12.2004

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2003 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr.33, poz. 264 z 2003 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr.110 poz. 1255 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306 z późń. zm.)

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala

1. Przyznać z dniem 01 stycznia 2005 r Burmistrzowi Sośnicowic wynagrodzenie miesięczne

w następującej wysokości:

  • płaca zasadnicza w kwocie :...............4.200 zł słownie: .cztery tysiące dwieście złotych
  • dodatek funkcyjny w kwocie:.................1.420 zł słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia złotych

· dodatek specjalny w wysokości.40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego w kwocie :................2.248 zł

słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem zł

  • dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: .................. 840 zł słownie: osiemset czterdzieści złotych

2. Upoważnić Przewodniczącego Rady do regulowania bieżących spraw wynikających ze

stosunku pracy Burmistrza.

3. Traci moc uchwała Nr XI/82/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27.11.2003 w sprawie

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic

4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaInformację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech