14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXI/200/2004
rozwiązania porozumienia zawartego dnia 31.08.1998 r przez zainteresowane gminy w celu sporządzenia miejscopwego planu zagospodarowania przestrzennego dla

UCHWAŁA NR XXI /200/ 2004

RADY GMINY SOŚNICOWICE

z dnia 29 grudnia 2004 r

 

W sprawie: rozwiązania porozumienia zawartego dnia 31.08.1998r. przez zainteresowane gminy w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Terenu Górniczego OG GLIWICE III”.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1, 2 i 3, art. 145 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1994r. z późniejszymi zmianami/ na wniosek Burmistrza Gminy Sośnicowice

 

RADA GMINY SOŚNICOWICE

uchwala:

  1. Rozwiązać „Porozumienie zawarte dnia 31 sierpnia 1998r. pomiędzy Gminą: Gliwice, Pilchowice, Sośnicowice, Rudziniec i Zbrosławice w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenu Górniczego OG Gliwice III w granicach administracyjnych w/w gmin”.
  2. Traci moc uchwała Nr XXVII/138/97 z dnia 17.06.1997r , w sprawie zawarcia „Porozumienia pomiędzy: Gminami Gliwice, Pilchowice, Sośnicowice, Rudziniec, Zbrosławice mającego na celu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego „OG Gliwice” w/w gmin
  3.  

  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sośnicowice.
  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w miejscowej prasie oraz w BIP.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech