14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XX/185/2004
zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice

UCHWAŁA Nr. XX / 185 / 2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 01 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i pkt.15, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr.9, poz.84 z późn. zmianami/

 

Rada Miejska u c h w a l a co następuje :

 

 

§ 1

1.Wprowadza się następujące zwolnienie od opłaty targowej :

A/ dla - osób prawnych , osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej - prowadzących handel na wyznaczonym

targowisku w Sośnicowicach przy ul.Łabędzkiej.

B/ dla - osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -

prowadzących wyłącznie handel kwiatami i/lub zniczami na terenach

przyległych do cmentarzy na terenie gminy Sośnicowice w okresie od 25 października

do 5 listopada.

2. Wprowadza się 70 % obniżkę opłaty targowej dla - osób prawnych i osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą - prowadzących handel w miejscu i podczas

organizowanych gminnych imprez kulturalnych i sportowych.

 

§ 2

1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2.Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

3.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy

Sośnicowice.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech