14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XX/178/2004
dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.w Gliwicach

Uchwała Nr XX/178/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Z dnia 1.12.2004

W sprawie: dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt. 15, art. 58 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. /Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/.

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

§1

  1. Ustalić dopłatę dla mieszkańców Smolnicy i Kozłowa, będących odbiorcami wody na cele bytowe dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
  2. Dopłatę ustala się w wysokości 1,15zł do ceny brutto 1m3dostarczonej wody.
  3. Dopłata będzie przekazywana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gliwicach.

§2

Dopłata będzie pokryta z budżetu Gminy Sośnicowice.

§3

Traci moc uchwała nr: XXIX/234/2001 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20.12.2001 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności i podmiotów gospodarczych oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005 i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej „Miasteczko”.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech