14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XVI/150/2004
zasad wykupu świadczeń leczniczo opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Sośnicowice
UCHWAŁA NR XVI/150/2004 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH Z DNIA 28.07.2004r. w sprawie: zasad wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Sośnicowice. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian./, art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593/ RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH u ch w a l a § 1 I. Świadczenie przyznaje się na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka . Do wniosku należy dołączyć: 1) zaświadczenie o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejstrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. 2) opinia Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach o kwalfikacji rehabilitacyjnej dziecka. §2 II. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. §3 III. Pierwszeństwo w ubieganiu się o przyznanie świadczenia będą miały wnioski, których dochód na jednego członka rodziny jest najniższy. Świadczenia wykupywane są na okres 6 miesięcy. Następne wykupienie świadczeń możliwe będzie po złożeniu ponownego wniosku wraz z załącznikiem o wysokości dochodów. Ogólny koszt zakupionych świadczeń w danym roku ustalony jest w uchwale budżetowej. §4 IV. Ilość wykupionych godzin świadczeń uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny co ilustruje poniższa tebela. Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w zł. Procent dochodu przekraczający ustalone kryterium Wykupione świadczenie przez gminę godz./m-c. 300 do 100 80 301 - 450 101 - 150 60 451 - 600 151 - 200 40 pow. 600 pow. 200 - § 5 V. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 6 VI. Traci moc uchwała nr XXI/166/2000 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2000r. w srawie zasad wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Sośnicowice. § 7 VII. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech