14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XV/136/2004
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego o współfinansowaniu zadań przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sośnicowice w 2004 r

Rada Miejska w Sośnicowicach

 

UCHWAŁA Nr XV/136/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27.05.2004 r.

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Marszałkiem
Województwa Śląskiego na pomoc finansową gminy w realizacji zadań przy
drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sośnicowice w 2004r.

 

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami),

 

RADA MIEJSKA SOŚNICOWIC

uchwala:

§ 1

Upoważnić Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozummień z Marszałkiem Województwa Śląskiego, w sprawie udziału finansowego gminy Sośnicowice w realizacji następujących zadań:

1. budowa i remont wiat przystankowych przy drogach wojewódzkich na terenie gminy Sośnicowice, poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 1500 zł.

2. budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Bargłówce, na odcinku od ulicy Przedszkolnej do Szkoły Podstawowej, poprzez udzielenie dotacji celowej na inwestycję w wysokości 50% przetargowej wartości zadania, nie więcej jednak niż 210 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof ZawadzkiInformację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech