14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XV/135/2004
finansowania zadania pn.

RADA MIEJSKA

w Sośnicowicach

Ul.Rynek 17

44-153 Sośnicowice

UCHWAŁA NR XV/135/2004

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27.05.2004r.

w sprawie: finansowania zadania pn: „Budowa amfiteatru i alejek spacerowych na Sprynku”

Działając na podstawie:

-art. art.18 ust.1, art.51 ust.1, art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Sośnicowic na wniosek Burmistrza

uchwala:

§1

1.Finansowanie zadania pn: „Budowa amfiteatru i alejek spacerowych na Sprynku” po wyborze Wykonawcy dokonanym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu w procedurze uproszczonej.

2.Realizacja zadania określona w §1 będzie finansowana następująco:

1) ze środków budżetu gminy w kwocie 113 700,93 zł co stanowi 53,29%

2) ze środków programu SAPARD w kwocie 99 661,67 zł co stanowi 46,71%

3. Pozostałe koszty takie jak ( koszty nadzoru autorskiego, koszty nadzoru inwestorskiego itp.....) będą sfinansowane ze środków budżetu gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof ZawadzkiInformację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech