14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIV/128/2004
zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
UCHWAŁA Nr XIV/128/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 05.04.2004 r. w sprawie: zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Działając na podstawie: -art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 z dnia 10 lipca 2001 roku, poz. 733) -art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Sośnicowicach na wniosek Burmistrza Sośnicowic uchwala: § 1 Wprowadzić w § 15 UCHWAŁY Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19.02.2003 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, następujące zmiany: 1. punkt 5 otrzymuje brzmienie: “W zakresie opiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajęcie lokalu położonego w budynku OSP w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej nr 17, w skład Zespołu wchodzi przedstawiciel OSP Smolnica.” 2. istniejący punkt 5 staje się punktem 6. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech