14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIV/124/2004
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach
UCHWAŁA Nr XIV/124/2004 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 05.04.2004 w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach Działając na podstawie: -art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami), -art. 43 ust. 1 w związku z art. 36 , art. 43 ust. 3 i art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami), oraz po zasięgnięciu opinii Wojewody Śląskiego RADA MIEJSKA w SOSNICOWICACH uchwala §1 Ograniczyć z dniem 1 sierpnia 2004 . działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach poprzez likwidację Poradni Stomatologicznej §2 Zakres, dostępność, arunki i jakość rodzajowo oznaczonych świadczeń zdrowotnych Poradni Stomatologicznej Miejsko-Gminnego Osrodka Zdrowia zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie przez utworzenie Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej §3 Przejete przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczenia stomatologiczne Poradni Stomatologicznej będą wykonywane w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia przy użyciu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia likwidowanej Poradni Stoatologicznej §4 Majątek ruchomy i wyposażenie likwidowanej Poradni Stomatologicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia zostanie udostępniony na zasadach określonych przez właściciela. §5 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie w trybie art. 23-1 kodeksu pracy na dotychczasowych warunkach pracowników obecnie zatrudnionych w Poradni Stomatologicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia. §6 Dzień otwarcia likwidacji ustalić na pierwszy dzień następnego miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały §7 Zakończenie działalności likwiodowanej Poradni Stomatologicznej nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały oraz nie wcześniej niż nie zaistnieją warunki do rozpoczęcia działalności przez nowy podmiot podejmujący jej funkcję §8 Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustalić na dzień 31.07.2004 §9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi §10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki UZASADNIENIE Ograniczenie działalności Publicznego Zadładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach będzie polegało na likwidacji poradni stomatologicznej .Ponieważ jest to jedyna tego rodzaju placówka na terenie gminy uzasadniona jest konieczność podjęcia przez Radę Miejską uchwały przygotowanej w oparciu o rat. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zmianie ulegnie forma organizacyjna usłu stomatologicznych. Zadania likwidowanej poradni przejmie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który zawrze kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Usługi będą świadczone w tym samym miejscu i na tym samym sprzęcie co dotychczas, nie ulegnie ograniczeniu zakres, dostępność, warunki i jakość rodzajowo oznaczonych świadczeń zdrowotnych realizowanych przez poradnie stomatologiczną Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia. Nowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej działający na własny rachunek w warunkach konkurencji zapewni mieszkańcom gminy szerszą dostępność usług dentystycznych. Likwidacja poradni stomatologicznej została zaakceptowana przez Radę Społeczną Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech