14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIII/114/2004
zamiaru odebrania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobowości prawnej i właczenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UCHWAŁA Nr XIII / 114 / 2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004r. w sprawie: zamiaru odebrania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobowości prawnej i włączenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Sośnicowic u c h w a l a : § 1 Jednym z kluczowych osiągnięć procesu porządkowania systemu ochrony środowiska w Polsce było utworzenie systemu funduszy ekologicznych. Zasadniczym walorem tego systemu jest jego utrzymanie poza budżetem Państwa, co sprzyja zarówno jego autonomii, jak i – co ważniejsze- pozwala gromadzić i pomnożyć środki na ochronę środowiska. Zgodnie z naszymi danymi wojewódzkie fundusze podejmują pięć razy więcej decyzji o dofinansowaniu zadań proekologicznych niż Narodowy Fundusz. Pozwala na to m.in. wynikająca z posiadanej osobowości prawnej odrębność podmiotowa wojewódzkich funduszy. W rządowym „pakiecie oszczędnościowym” przewiduje się włączenie do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy jednoczesnym pozbawieniu osobowości prawnej. Efekt jest łatwy do przewidzenia – ponieważ będzie to system podobny do tego, jaki obserwujemy w związku z likwidacją kas chorych i utworzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Centralne podejmowanie decyzji dla wielu podmiotów z terenu gmin i powiatów skomplikuje i utrudni procedurę rozpatrywania projektów proekologicznych, realizację programów ekologicznych i innych oddolnych inicjatyw. Realna staje się więc groźba unicestwienia istniejącego systemu finansowania ochrony środowiska, co dla gmin może być szczególnie bolesne w momencie wdrożenia unijnych środków pomocowych, a zwłaszcza z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Rada Miejska Sośnicowic protestuje z całą mocą przeciwko centralistycznym zamiarom unicestwienia dobrze funkcjonującego systemu regionalnych instytucji finansujacych realizację przedsięwzięć ekologicznych. Powołany powyżej przykład Narodowego Funduszu Zdrowia dowodzi do jakich konfliktow o chaosu prowadzi tego rodzaju centarlizacja środków finasowych. Apelujemy więc do Rządu RP i Parlamentu o utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania ochrony środowiska i zachowanie osobowości prawnej i organizacyjnej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech