14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XIII/108/2004
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
UCHWAŁA Nr XIII/108/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 26.01.2004 r. w sprawie: określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 41 i 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust.1 pkt. 3 i art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z1996 r. Nr 132 poz. 622) Rada Miejska w Sośnicowicach Uchwala § 1 Wywóz nieczystości stałych z wszystkich posesji z terenu gminy Sośnicowice i z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest obowiązkowy i odpłatny. § 2 Ustalić opłatę za wywóz nieczystości stałych pobieraną miesięcznie od wszystkich właścicieli posesji w wysokości 3,47 zł. W opłacie tej zawarty jest koszt opróżnienia jednego pojemnika o pojemności 110 l niezależnie od stopnia jego wypełnienia. § 3 Ustalić opłatę za wywóz każdego następnego pojemnika o pojemności 110 l w wysokości 3,47 zł. § 4 Ustalić opłatę za wywóz nieczystości stałych z budynków administrowanych przez ZGKIM w wysokości 3,47 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. § 5 Ustalić opłatę za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l w wysokości 34,00 zł. § 6 Ustalić opłatę za wywóz nieczystości płynnych na oczyszczalnię w wysokości 20,44 zł za 1 m3. § 7 Zobowiązać właścicieli posesji do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (szkło, metal, tworzywa sztuczne) do dostarczonych przez ZGKIM worków zgodnie z dołączonym harmonogramem ich wywozu oraz informacją określającą jakie odpady należy w nich gromadzić. Zbiórka odpadów segregowanych jest finansowana z funduszu gminnego. §8 Traci moc Uchwała nr XXX/244/2002 z dnia 20.03.2002 r. Traci moc Uchwała nr V/30/2003 z dnia 19.02.2003 r. § 9 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 10 Ustalone stawki opłat obowiązują do 31 grudnia 2004 r. § 11 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech