14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XII/98/2003
opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice w 2004 r
UCHWAŁA Nr. XII / 98 / 2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice w 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i pkt.15, art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr.9, poz.84 z późn. zmianami/ Rada Miejska u c h w a l a co następuje : & 1 1. Stawki opłaty targowej pobieranej za każdy dzień sprzedaży wynoszą : a/ sprzedaż z samochodu 360 zł b/ sprzedaż z ręki , kosza , skrzynki , wiadra ,wózka .. itp. 240 zł 2. Opłata winna być dokonana na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr. 81 84600008 2001 0000 0909 0001 w Banku Spółdzielczym Sośnicowice , nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży. & 2 1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2.Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r. 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Sośnicowice. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech