14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XI/81/2003
zwolnienia z opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
UCHWAŁA Nr. XI/ 81 /2003 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 27.11.2003r. W sprawie : zwolnienia z opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami) art. 88a, ust 4 ustawy z dnia 19.11.1999r.Prawo działalności gospodarczej gospodarczej (Dz.U.Nr.101 poz. 1178 z późn. zm.) RADA MIEJSKA w Sośnicowicach u c h w a l a § 1. Zwolnić z opłat stałych wnioski o wpis do działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne i absolwentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia( z 2001r.Dz.U.Nr Nr.6 poz.56 z późn. zmianami). § 2 1.Podstawę udzielenia zwolnienia , o którym mowa w §1 stanowić będzie zaświadczenie . Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego lub absolwenta dołączone do wniosku o wpis do działalności gospodarczej. 2.Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 nie obejmuje wniosku o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śłąskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech