14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XI/82/2003
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic
UCHWAŁA NR XI/82/2003 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 27.11.2002 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r z późn. zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2003 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr.33, poz. 264 z 2003) w związku z ustawą z dn. 23 grudnia 1999 r o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr.110 poz. 1255 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 3 marca 2000 r o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306 z późń. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala 1. Przyznać z dniem 18listopad 2003 r Burmistrzowi Sośnicowic wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:  płaca zasadnicza w kwocie: 4.200,00400 zł słownie: .cztery tysiące dwieście złotych  dodatek funkcyjny w kwocie: 1.420,001.00 zł słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia złotych · dodatek specjalny w wysokości 27 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1.517,4017 0 zł słownie: tysiąc pięćset siedemnaście zł czterdzieści groszy  dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 840,00 840 zł słownie: osiemset czterdzieści złotych 2. Upoważnić Przewodniczącego Rady do regulowania bieżących spraw wynikających ze stosunku pracy Burmistrza. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech