14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr XI/78/2003
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
UCHWAŁA Nr XI/ 78 /2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747 z późn. zm./ Rada Miejska zatwierdza: § 1 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Taryfy określone w pkt. 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.. § 3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach ogłasza taryfy na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. § 4 Tracą moc Uchwały:  Nr XXXII/251/2002 z dnia 27.06.2002 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności i pozostałych odbiorców  Nr XXXII/250/2002 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków ludności i pozostałych odbiorców -2- § 5 Uchyla się Uchwały:  Nr IX/62/2003 z dnia 30.09.2003 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności i pozostałych odbiorców  Nr IX/63/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków ludności i pozostałych odbiorców § 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Krzysztof Zawadzki


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech