01-06-2023r.
godzina 17:28
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 140736 raz(y)


[Panel administracyjny]

Szkoły :: Szkoła Podstawowa w Bargłówce 

Nazwa: SZKOŁA PODSTAWOWA W BARGŁÓWCE

ADRES: 44-153 BARGŁÓWKA UL. RACIBORSKA 67

TELEFON/FAX: (032)238-70-08

E mail - spbarglowka@poczta.onet.pl

www.spbarglowka.pl

STAN ZATRUDNIENIA: na dzień 1 września 2007r

Dyrektoe szkoły: mgr Sylwia langer

Nauczyciele:

mgr Sylwia Langer                       - technika kl. IV -VI, wych do życia w rodzinie,  

                                                          wych. komunikacyjne,  z-d-w

mgr Bogumiła Pawliczek             - kształcenie zintegrowane, informatyka, wych. kl. II

Gabriela Musioł-Zarębska          - kształcenie zintegrowane,  wych. kl. III

mgr Dorota Wróblewska             - kształcenie zintegrowane, wych. kl. I, logopedia

mgr Danuta Paśnik-Rybińska     - przyroda, wych. klasy VI, opiekun samorządu szkolnego

mgr Sabina Scholz-Michalik       - j.niemiecki  kl. I-VI, wych. kl. IV

mgr Alicja Walus Wspaniały     - j. polski  kl. IV-VI, historia kl. IV-VI, wych. kl V

inż. Krzysztof Zawadzki              - matematyka kl IV - VI, wych. fiz  kl. IV - VI

mgr Anna Pacyga                        - język angielski kl. IV - VI

mgr Ewa Giedrys                          - pedagog szkolny, świetlica

ks. Joachim Gondro                     - religia kl. I-VI 

mgr Wiesława Indeka                 - biblioteka szkolna

mgr Katarzyna Kubik                   - muzyka, plastyka kl. IV - VI

 

OPIS

Szkoła Podstawowa w Bargłówce jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach - delegatura w Gliwicach.

Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

Szkoła działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.

  2. Aktu założycielskiego - Uchwały Nr VI/28/99 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej w Bargłówce w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-IV.

  3. Statutu szkoły.

MISJA SZKOŁY

 1. Poszanowanie godności i praw każdego człowieka;
 2. Sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
 3. Przygotowania uczniów-wychowanków do:
 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyawaniom dorosłego życia
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,
 • korzystania ze swoich zdolności i zainteresowań,
 • poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

W roku szkolnym 2007/2008 do szkoły uczęszcza 92 uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.00 do 14.00 wg tygodniowego rozkładu zajęć.

W szkole działają:

 1. Kółko informatyczne  
 2. Kółko polonistyczno-teatralne 
 3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 5. Zajęcia logopedyczne
 6. kółko muzyczne "Gama"
 7. kółko matematyczne
 8. kółko wiedzy i umiejętności
 9. kółko gier i zabaw

W szkole jest wydawana gazetka:

               "Kleks" - przez samorząd uczniowski

Współpraca z rodzicami:

 • spotkania wg rocznego harmonogramu,
 • konsultacje indywidualne,
 • prelekcje, warsztaty, wycieczki,
 • imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

Osoby odpowiedzialne: mgr Sylwia Langer, inż. Krzysztof Zawadzki             Informację wytworzył(a): Sylwia Langer
Informację dodał(a): Adrian Ulbrych
Ostatnia modyfikacja: 2007-09-06 09:41:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech